loader image

AMAGERBANENS HISTORIE

1907 Banen åbnes den 17. juli.

1938 Banen indstillede persontrafikken, hvorefter passagererne var henvist til selskabets egne buslinjer. Efter 2. verdenskrigs udbrud gjorde mangelen på benzin og bildæk busdriften besværlig, så persontrafikken på banen blev genoptaget 5. maj 1940.

1947 Da forholdene blev normaliseret efter krigen, blev persontrafikken igen indstillet, hvorefter banen fortsatte som ren godsbane

1957 blev strækningen mellem Tømmerup og Dragør nedlagt, og 15. juni samme år fulgte strækningen mellem Kastrup og Tømmerup, da der skulle gives plads til udvidelse af Københavns lufthavn

1975 DSB overtager Amagerbanen. Banen blev benyttet til en række scener i spillefilmen Olsen Banden på sporet, der fik premiere 26. september 1975. Kun få dage efter filmens premiere var det dog slut med tiden som selvstændigt selskab, idet Amagerbanen A/S blev overtaget af DSB 1. oktober 1975. Foreningsmedlemmet i Amagerbanens Venner, Henrik Kristoffersens far startede som billetdreng ved Amagerbanens Omnibusruter, og fortsatte sin ansættelse på selve jernbanen, hvor hans sidste job var som lokomotivfører på AB 1 diesel lokomotiv.

1991 blev godstrafikken indstillet, og i 1995 blev banen nedlagt. I efteråret 1997 blev havnebanens spor til Islands Brygge og Prøvestenen nedlagt. Svingbroen ”lille Langebro”, der førte rangertrækkene over havneløbet, var meget nedslidt og stod overfor en total renovering, hvis havnebanen skulle fortsætte.

1995-1998 Amagerbanens Jernbaneklub benytter banen fra Islands Brygge og frem til Øresundsvej station. Dvs. både havnebanen på Islands Brygge og Amagerbanen. Klubben har en DSB-Köf og diverse udrangerede DSB-vogne, som de kører med. Klubben kørte både veterankørsel og særtog med alt fra børnehaver, juletog og ikke mindst til Kulturåret 1996. Sidste juletog var planlagt i 1998, men pga at Københavns Kommune havde asfalteret overkørslerne få måneder inden, samt interne problemer i foreningen, så blev julekørslen i 1998 aflyst.

En ”røst” fra den daværende forening fortæller, at sidste tog på Amagerbanen var i januar 1999. Et lille rangerlokomotiv blev transporteret ud på banen af en større lastbil midt om natten, med det formål at samle de sidste efterladte vogne sammen, hvorefter de efter sigende blev fragtet til en veteranforening i Jylland.

1999 Amagerbanen fjernes fra Kraks kort over København og omegn

2007 Amagerbanen fylder 100 år, og Dansk Jernbaneklub bringer en artikel i bladet Jernbanen.

2014 Amagerbanens Venner genåbner den sidste del af banen. I første omgang kun 500m. Fra Laplandsgade/Uplandsgade og frem til sporskiftet ved Prags Boulevard. Foreingen råder over to skinnecykler på daværende tidspunkt.

2015 Foreingen udvider kørsler og får yderligere tre skinnecykler

2016 De to rester af banen mellem Vermlandsgade og Prags Boulevard genforenes ved opførelse af et officielt overkørselsanlæg, som blev godkendt af Københavns Kommune og betalt af Amager Øst Lokaludvalg. Kommunen havde få år tidligere skåret banen over ved anlæggelse af en supercykelsti langs Kløvermarken. Ydermere blev banen forlænget med 120m fra sporskiftet ved Pragsboulevard og frem til Raffinaderivej, hvor sporet frem til 1996 var et sidespor ud til Prøvestenen (Benzinøen).

2017 Kraks kort over København og Omegn gentegner banen både digitalt og i det fysiske eksemplar, som blev det sidste trykte Kraks kort nogen sinde. Kraks tegnede den rest af Amagerbanen, som vi forvalter.

Amagerbanens Venner får sin første pumpe-dræsine, som står på spor 2.

I juli måned fejrede foreningen banens 110 års fødselsdag. Foreningens ældste medlem Bruno H. Pedersen skriver en længere artikel i Jernbanen. Bruno H. Pedersen har et nært forhold til Amagerbanen og kørte blandt andet med på det sidste plantog mellem Kastrup og Dragør da denne strækning blev nedlagt i 1957. Bruno var senere hen aktiv hos Amagerbanens Jernbaneklub og har bidraget med billeder til hjemmesider og to dokumentarfilm om Amagerbanen.

2018 Både Københavns Kultur- og Fritidsborgmester, samt Teknik- og Miljøborgmesteren besøger banen.

2020 DSB opsiger haverne langs banen, hvilket igangsætter debat om banens fremtid. Samme år besøger daværende overborgmester Lars Weis Amagerbanen.

2021 Amagerbanens Dag afholdes for første gang.