loader image

FILM

Spor fra en storhedstid er optaget i november 2013 og viser nogle af de sidste rester af Københavns havnebaner og industribaner og der vises gamle historiske fotos. Flere af de jernbanelokaliteter som blev filmet i 2013 er helt væk i dag. Filmen varer cirka 6 minutter.


Spor fra en storhedstid 2 omhandler genanvendelsesprocessen af den nedlagte Amagerbane. Bl.a. det hårde arbejde med at rydde banen. Filmen har både humor og historiske fortællinger af bl.a. byhistoriker Allan Mylius Thomsen, som følger det gamle Amagerbane tracé, hvor der vises historiske fotos m.m. Filmen er optaget i 2014. Filmen varer ca. 25 minutter.


Filmen om Amagerbanens 90 års fødselsdag. Og om hele banens historie i alle detaljer. Fortalt af Bruno Pedersen, som gennem 1990’erne var aktiv på Amagerbanen. Filmen er fra 1997.


Amagerbanens skinnecykler fik i sommeren 2016 lov af Banedanmark til at køre på det gamle godsspor TIB7 fra Århusgade ved Nordhavn via Svanemøllen st, Ryparken st til Lersøen. Filmen varer cirka 7 minutter.


To af Amagerbanens skinnecykler gæstede i sommeren 2016 flere af de svenske dressinbaner i Skåne. Filmen er optaget i smukke naturomgivelser og varer cirka 5 minutter.


I sommeren 2018 producerer Christianshavns Lokal tv denne film om foreningens åbne arrangementer, jernbanekøretøjer, samt foreningens drift og vedligehold. På skærmbilledet ses foreningens materielansvarlige, Peter Sölling


I sommeren 2018 producerer Christianshavns Lokal tv denne film om banens historie, samt foreningsmedlem Henrik Kristoffersen, hvis far var ansat hos Amagerbanen A/S. Filmen giver et historisk indblik og fortæller historien om familiens tilknytning til Amagerbanen, helt fra 60’erne og frem til idag. På skærmbilledet ses foreningens Henrik Kristoffersen, som fungerer som kasserer og lokal drift


Amagerbanens dag blev afholdt den 22. August 2021. Vi fik besøg af Sebastian Klein. Det var en dag med skinnecykling, historiske vandringer, loppemarked, mad & øl, konkurrencer og live musik.