loader image

BIODIVERSITET PÅ BANEN

Jernbanedrift på baneterræner har bidraget med en helt unik naturtype til det danske landskab. Denne findes også på de sidste dele af Amagerbanen hvor vores forening holder til.

På Amagerbanens 1,2 km tracé ses diverse former for vild natur, samtidig med at den kulturhistoriske jernbane har sine tydelige visuelle og funktionelle spor. Banen huser diverse sjældne insekter som f.eks. små humlebiller og store humlesvirrefluer. Nogle af insekterne vælger bl.a. svellerne som deres bosted, men også bunkerne af dødt ved, som vedligeholdes med nyt materiale når vi rydder skinnerne til driften.

I foreningen arbejder vi med biodiversiteten i fokus og har vi efter nedenstående rapport fra Natur360 taget initiativ til bl.a. at bekæmpe enkelte af områdets invasive arter og at implementere forskellige punkter i vores generelle drift, som f.eks. at vedligeholde de større bunker af dødt ved langs banen og forskellige græshøjder og lign.

I denne rapport kan læses mere om biodiversiteten langs Amagerbanens områder.